ஜப்பானில் 6.4 ரிக்டர் அளவில் மிதமான நிலநடுக்கம்

ஜப்பானின் தெற்கு பகுதியில் 6.4 ரிக்டர் அளவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஒன்று உணரப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடலின் 39 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் குறித்த நிலநடுக்கம் மையங்கொண்டிருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

எனினும் இதன்போது ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் தொடர்பிலான தகவல்கள் எவையும் இதுவரையில் வெளியிடப்படவில்லை.

ஜப்பானில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவது வழமையாகும். உலகில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்களில் சுமார் 20 சதவீதமான நிலநடுக்கங்கள் ஜப்பானில் ஏற்படுவதாகவும் அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *