தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு தமது குடும்பங்களை சந்திக்க தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கு வாய்ப்பு!

தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு தமது குடும்பங்களை பார்ப்பதற்கு காலை தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் 9.00 முதல் 4.00 மணிவரை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள்

Read more

இராணுவம் பயன்படுத்திய 1099 ஏக்கர் காணிகள் 19 இல் விடுவிப்பு!

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்காக இராணுவம் பயன்படுத்திய 1099 ஏக்கர் காணிகள் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையின் கீழ் விடுவிக்கப்படவுள்ளன. இவ்வாறு இராணுவம் பயன்படுத்திய அரச மற்றும்

Read more