அரசியல் கைதிகளுக்கு விரைவில் நற் செய்தி -தலதா அத்துகோரள

நீண்ட காலமாக, சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கைதிகளுக்கு, விரைவில் நற்செய்தி கிடைக்கும் என நீதி அமைச்சர் தலதா அத்துகோரள தெரிவித்தார். மனைவி, பிள்ளைகளைப் பிரிந்து, 11

Read more