மேஜர் ஜெனரல் சவேந்த்ர சில்வா, இலங்கை இராணுவத்தின் தலைமை அதிகாரியாக நியமனம்

இறுதி யுத்தத்தில் முக்கிய பங்காற்றிய மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர டி சில்வா, இலங்கை இராணுவத்தின் படைப் பிரிவு பிரதானியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இலங்கை இராணுவத்தின் 53 வது

Read more