முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தை ஆக்கிரமித்து வியாபாரத்தில் இராணுவம்

முல்லைத்தீவு முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தை ஆக்கிரமித்து முகாம் அமைத்துள்ள இராணுவத்தினர் சீமெந்து கல் வியாபாரத்தினை ஆரம்பித்துள்ளனர். ஆனால் காணிகளை இழந்து தவிக்கும் மக்கள் அதனை மீட்க

Read more