கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு பெத்லகேமிற்கு படையெடுக்கும் மக்கள் – அதிகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு!

கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கான வழிபாட்டுக்காக, ஜேசு அவதரித்த பெத்லகேமில் ஏராளமானோர் திரண்டு வருவதால், அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜேசுபிரான் அவதரித்த நாளான கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக் கொண்டாட்டம் உலகம் முழுவதும்

Read more