உலக வங்கியின் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக கிம் அதிரடி அறிவிப்பு

சர்வதேச கடன் வழங்கும் நிறுவனத்தின் ஆறு ஆண்டுகால சேவையிலிருந்து விலகுவதாக உலக வங்கியின் தலைவர் ஜிம் யொங் கிம் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம் முதலாம்

Read more