ஷாந்த பண்டார நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சத்தியப்பிரமாணம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஷாந்த பண்டார, பிரதி சபாநாயகர் முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டுள்ளார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக

Read more